Võ Hồn

Võ Hồn

                                                                                                                                                                                                                      

 

Võ Hồn trong Tam Quốc Chí online chính là Hoá Thân của các vị Danh Tướng trong Tam Quốc Chí như: Quan Vũ, Triệu Vân, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý v.v…Mỗi Võ Hồn đều có năng lực và kỹ năng riêng, Anh Hùng phải nghiên cứu kỹ và chọn lựa Võ Hồn tốt nhất và phù hợp nhất để sử dụng,
Khi sử dụng Võ Hồn các bạn cần chú ý:
1. Võ Hồn một khi sử dụng là không thể thay đổi, phải chờ hết thời gian sử dụng mới có thể dùng Võ Hồn mới.
2. Võ Hồn có thuộc tính và kỹ năng riêng biệt, cần phải thoả điều kiện mới có thể sử dụng kỹ năng của Võ Hồn.
Ví dụ: Võ Hồn Quan Vũ có kỹ năng là  cần vũ khí Trọng Binh mới có thể sử dụng. Nếu Anh Hùng dùng Trường Binh là không thể sử dụng.
Khi sử dụng Võ Hồn
Khi sử dụng kỹ năng Võ Hồn
Võ Hồn có thể tìm được thông qua các phương thức sau:
1. Mở Túi Võ Hồn mua từ Thương Thành
2. Tham gia Quần Long Tranh Châu (mua vé Quần Long Tranh Châu ở các sân tỷ võ của các Thành Trì).
3. Đánh bại các Boss ở Tần Lăng sẽ có cơ hội nhận được Võ Hồn
4. Các Boss Võ Hồn xuất hiện ngẫu nhiên trên khắp thế giới.
Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.