Thông báo bảo trì ngày 09/7/2022

Thân chào chư vị anh hùng !

Hôm nay, Ngũ Hổ Tướng Team sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì dự kiến từ 11h30 đến 12h00

Các cập nhật mới trong lần bảo trì này như sau :

+ Mở X2 Kinh Nghiệm Binh Sĩ toàn server 10 ngày.
+ Cập nhật hỗ trợ tân thủ LV<105 nhận X10 Kinh Nghiệm, X7 Binh Sĩ tại NPC Linh Linh Map Chợ lộ thiên.
+ Mở chiến trận Hoa Dung Đạo, Ma Ðà , SiVu.
+ Cập nhật vũ khí, giáp Lv105, bí kíp lv85.
+ Và 1 số cập nhật khác…

Lưu ý : Chư vị anh hùng thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp tình trạng mất vật phẩm nhé

Sau thời gian bảo trì các anh hùng thoát hết cửa sổ game để bật autoloader tự động cập nhật (NguHoTuong) ,đăng nhập game bình thường.

Trân trọng !

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.