Thông báo bảo trì đóng sự kiện Noel ngày 02-01-2023

Thân chào chư vị anh hùng !

Hôm nay, Ngũ Hổ Tướng Team sẽ tiến hành bảo trì định kỳ và đóng sự kiện Noel.

Thời gian bảo trì dự kiến từ 21h10 đến 21h30

Các cập nhật mới trong lần bảo trì này như sau :

Giảm nguyên liệu chế tạo 1 số phương pháp .

Mở giới hạn nhận X10, X7 lên LV135 Npc Linh Linh.

Mở giới hạn +15 vũ khí tân thủ lên 105.

Hỗ trợ x2 kinh nghiệm toàn server.

Và 1 số cập nhật khác..

Lưu ý : Chư vị anh hùng thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp tình trạng mất vật phẩm nhé

Sau thời gian bảo trì các anh hùng thoát hết cửa sổ game để bật autoloader tự động cập nhật (NguHoTuong) ,đăng nhập game bình thường.

Trân trọng !

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.