Thông báo bảo trì đột xuất ngày 30-10-2022

Thân chào chư vị anh hùng !

Hôm nay, Ngũ Hổ Tướng Team sẽ tiến hành bảo trì đột xuất nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì dự kiến từ 20h00 đến 20h10

Các cập nhật mới trong lần bảo trì này như sau :

Cập nhật chế tạo Túi Ngự Hoàng Lệnh, Trà Bí Đao, Trà Thanh Thảo.

Điều chỉnh đổi x2 nhận được 2 cái x3 tại NPC Phú Ông.

Tăng các vật phẩm víp trong Bổng phẩm và Quân Lương.

Mở x2 Kinh Nghiệm toàn server.

+ Và 1 số cập nhật khác…

Lưu ý : Chư vị anh hùng thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp tình trạng mất vật phẩm nhé

Sau thời gian bảo trì các anh hùng thoát hết cửa sổ game để bật autoloader tự động cập nhật (NguHoTuong) ,đăng nhập game bình thường.

Trân trọng !

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.