Thông báo bảo trì đột xuất ngày 24-8-2022

Thân chào chư vị anh hùng !

Hôm nay, Ngũ Hổ Tướng Team sẽ tiến hành bảo trì đột xuất điều chình thời gian công thành chiến.

Thời gian bảo trì dự kiến từ 18h45 đến 19h00

Các cập nhật mới trong lần bảo trì này như sau :

Điều chình thời gian công thành chiến bắt đầu từ 20h30 đến 22h00 thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Tăng tỉ lệ nhận Binh hồn víp khi mở hòm Binh hồn

Cập nhật Ngọc 1 vào Quân lương và Bổng phẩm 1-2-3

Cập nhật lỗi Bí kip Chiến kĩ Bát Trận Đại Thương của Quân sư

Và 1 số cập nhật khác…

Lưu ý : Chư vị anh hùng thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp tình trạng mất vật phẩm nhé

Sau thời gian bảo trì các anh hùng thoát hết cửa sổ game để bật autoloader tự động cập nhật (NguHoTuong) ,đăng nhập game bình thường.

Trân trọng !

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.