Thông báo bảo trì định kỳ ngày 28-9-2022

Thân chào chư vị anh hùng !

Hôm nay, Ngũ Hổ Tướng Team sẽ tiến hành bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì dự kiến từ 11h20 đến 11h40

Các cập nhật mới trong lần bảo trì này như sau :

Điều Chỉnh Binh Hồn tăng chỉ số + gấp 2 lần, tăng tỉ lệ nhận Binh hồn víp. Binh hồn (*) tăng chỉ số gấp 3 lần, tỉ lệ 3*, 4*, 5* nhận được rất cao, sau lần nâng cấp này Binh sỹ sẽ vô đối, char thống ngự có thể tự ôm boss.

Điều chỉnh tăng lên LV124 nhận X10, X7 tại NPC Linh Linh.

Tăng các vật phẩm víp và Toàn trận hình thư trong trận tần Thủy Hoàng.

Điều chỉnh sét giáp Cơ Quân Sư  Lv120 thêm option. Tăng thêm nộ khí cho Chức quan 110.

Mở x2 Kinh Nghiệm toàn server.

+ Và 1 số cập nhật khác…

Lưu ý : Chư vị anh hùng thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp tình trạng mất vật phẩm nhé

Sau thời gian bảo trì các anh hùng thoát hết cửa sổ game để bật autoloader tự động cập nhật (NguHoTuong) ,đăng nhập game bình thường.

Trân trọng !

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.