Thông báo bảo trì định kỳ ngày 20-02-2023

Thân chào chư vị anh hùng !

Hôm nay, Ngũ Hổ Tướng Team sẽ tiến hành bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì dự kiến từ 20h10 đến 20h30

Các cập nhật mới trong lần bảo trì này như sau :

Mở thêm hệ thống Boss mới ngoài trận (Boss drop 130)

Điều chỉnh giảm thời gian các phó bản

Điều chỉnh boss Viên Thiệu Vương trận Quan độ.

Hỗ trợ x2 kinh nghiệm toàn server.

Và 1 số cập nhật khác..

Lưu ý : Chư vị anh hùng thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp tình trạng mất vật phẩm nhé

Sau thời gian bảo trì các anh hùng thoát hết cửa sổ game để bật autoloader tự động cập nhật (NguHoTuong) ,đăng nhập game bình thường.

Trân trọng !

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.