Thông báo bảo trì định kỳ ngày 19-11-2022

Thân chào chư vị anh hùng !

Hôm nay, Ngũ Hổ Tướng Team sẽ tiến hành bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì dự kiến từ 22h10 đến 22h20 (Sau CTC)

Các cập nhật mới trong lần bảo trì này như sau :

Giảm dame: Đắc Kỷ, Trụ Vương, Nghiêm Đồ, Ngũ Nương, Đao Hồn, Yêu Hồn.

Cập nhật: Trận TamAnhHóaThân, Ứng Long Vương  giảm thời gian tham gia xuông 6 giờ , Địch Đạo (3 giờ).

Cập nhật Túi Phúc Võ Hồn.

Cập nhật NPC Phú Ông giới hạn sử dụng x10 lên lv135.

Cập nhật  NPC Vô Danh Lão sử dụng Kinh Nghiệm lên lv 135.

Sau Bigupdate ngày 28-10 đã xảy ra lỗi NPC Lữ Bố trận Tam Anh Gm đã tiến hành thu hồi vật phẩm, Và Hỗ trợ mỗi anh hùng có lv 120 trở lên 20 Kinh nghiệm x10, 20 Binh Sĩ X7. Anh Hùng có lv 135 trở lên nhận thêm 30 x2 May mắn, 10 Túi Siêu Võ hồn.

Hỗ trợ x2 May mắn 10 ngày toàn server.

Và 1 số cập nhật khác..

Lưu ý : Chư vị anh hùng thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp tình trạng mất vật phẩm nhé

Sau thời gian bảo trì các anh hùng thoát hết cửa sổ game để bật autoloader tự động cập nhật (NguHoTuong) ,đăng nhập game bình thường.

Trân trọng !

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.