Thông báo bảo trì định kỳ ngày 12-07-2023

Thân chào chư vị anh hùng !

Hôm nay, Ngũ Hổ Tướng Team sẽ tiến hành bảo trì định kỳ và update server .

Thời gian bảo trì dự kiến từ 21h50 đến 22h20

Các cập nhật mới trong lần bảo trì này như sau :

– Fix lại char CQS
– Fix lại một số skill VT, HK
– Giảm thời gian xuất hiện boss
– Update thêm các bk mới vào boss sever (tiến giai tập hoả, tiến giai thiểm hoa….)
– Update thêm hoá trang thương thành
– Update hoá trang VIP (dành cho tân thủ 7 ngày) Option tương đương với già thủ khi mặc
Hỗ trợ kinh nghiệm toàn server.

Và 1 số cập nhật khác..

Lưu ý : Chư vị anh hùng thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp tình trạng mất vật phẩm nhé

Sau thời gian bảo trì các anh hùng thoát hết cửa sổ game để bật autoloader tự động cập nhật (NguHoTuong) , hoặc link tải dự phòng đăng nhập game bình thường.

Trân trọng !

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.