download game

B1 : Tải bản Game đầy đủ

point identify here direction arrow advertisement University of b New,icon GIFLink 1 phiên bản V.27 Google

point identify here direction arrow advertisement University of b New,icon GIFLink 2 phiên bản V.27 Mediafire

point identify here direction arrow advertisement University of b New,icon GIFLink 3 phiên bản AS V.17

B2 : Tải bản cập nhật Sever 3KNHT Phiên Bản 2022

Link1: GoogleDrive

Link2 : Mediafire

B3 : Tải bản vá lỗi hình ảnh Sever 3KNHT

Link1: GoogleDrive

Link2 : Mediafire

Cách 1:  Sau khi tải bản vá lỗi về, chư vị anh hùng copy file vá lỗi vào thư mục cài đặt game

Cách 2:  Trong thư mục cài đặt game, chạy file NguHoTuong.exe để auto update phiên bản, ở góc trái của cửa sổ autoupdate, có phần tải hình ảnh, các anh hùng bấm vào đó để auto tải bản vá lỗi hình ảnh

 

 Hướng dẫn cập nhật phiên bản 3KNHT

 Hướng dẫn nạp thẻ 

Nếu các vị Anh Hùng cần hỗ trợ thì hãy liên hệ với Admin 3KNHT để được giải đáp nhanh nhất

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ.

Thân.

Bình Luận Bằng Facebook