Sự kiện Truy Tìm Diệt Boss

Sự kiện Truy Tìm Diệt Boss

Thời gian

            Bắt đầu: 29/06/2022

            Kết thúc: 31/07/2022

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các anh hùng tham gia truy tìm và diệt boss thành công, chụp ảnh báo kill boss lên facebook để nhận quà sự kiện.

Anh hùng tham gia nhiệm vụ phải diệt boss từ cấp thấp đến cấp cao theo danh sách mới nhận được quà tặng

Mỗi gamer được tham gia 1 lần / 1 loại / ngày

Quà tặng

1. Kill Boss Thành Công từ Loại 1 – Loại 3

2. Kill Boss Thành Công từ Loại 1 – Loại 4

3. Kill Boss Thành Công từ Loại 1 – Loại 5

4. Kill Boss Thành Công từ Loại 3 – Loại 5

Chúc các anh hùng tham gia game vui vẻ.

Thân, 3K NHT Team!

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.