Sự kiện Quân Đoàn

Sự kiện Quân Đoàn

Thời gian

            Bắt đầu: 29/06/2022

            Kết thúc: 13/07/2022

Nội dung

            Các anh hùng tham gia game, khi gia nhập Quân đoàn sẽ nhận được quà tặng sự kiện

            Chỉ tính acc chính, không tính acc phụ.

Quà tặng

Chúc các anh hùng tham gia game vui vẻ.

Thân, 3K NHT Team!

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.