Sự kiện đua top Quân Đoàn

Sự kiện đua top Quân Đoàn

Thời gian

Bắt đầu: 12/06/2022

Kết thúc: 19/06/2022

Nội dung

Trong thời gian sự kiện Quân đoàn nào đạt được mốc sự kiện sẽ nhận được quà tặng:

            Thành viên đông nhất và tổng level cao nhất

Quà tặng

* 01 giải nhất

05 suất +1 vũ khí hoặc giáp cho 05 thành viên của Quân đoàn (Không tính + dồn trên 1 trang bị) – giới hạn lv 105 trở xuống

30.000.000 Mill

10 Chúc phúc hỏa thần

10 Tu phục Thạch

10 Túi Chức Lệnh Cự

* 02 giải nhì

03 suất +1 vũ khí hoặc giáp cho 03 thành viên của Quân đoàn (Không tính + dồn trên 1 trang bị) – giới hạn lv 105 trở xuống

20.000.000 Mill

10 Chúc phúc hỏa thần

10 Tu phục Thạch

10 Túi Chức Lệnh Cự

* 02 giải ba

01 suất +1 vũ khí hoặc giáp cho 01 thành viên của Quân đoàn (Không tính + dồn trên 1 trang bị) – giới hạn lv 105 trở xuống

10.000.000 Mill

05 Chúc phúc hỏa thần

05 Tu phục Thạch

05 Túi Chức Lệnh Cự

Chúc các anh hùng tham gia game vui vẻ

Thân, 3K NHT!

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.