[Hướng Dẫn] Up Robo cho nhân vật Cơ Quan Sư

Thân chào chư vị anh hùng !

Cơ Quan Sư là 1 trong 2 char mới trong phiên bản 6 char, khác với các char truyền thống, Cơ Quan Sư là một char vô cùng đặc biệt, vừa có thể dẫn lính vừa có thể hợp thể để sử dụng skill của Robo với sức mạnh thì cực kỳ khủng khiếp. Để giúp người chơi nắm bắt cách up robo, Ngũ Hổ Tướng Team xin giới thiệu đến các anh hùng chi tiết như sau:

Để sở hữu robo, các anh hùng sẽ nhận được ngay khi làm nhiệm vụ đặc thù ở đầu game. Hoặc các anh hùng có thể mua ở Lò rèn các thành, ở đây có bán các nguyên liệu để up robo từ ban đầu cho đến khi lên người máy cấp nhất.

Khi MáyNhậpMôn1 đạt level 40, kết hợp với nguyên liệu NhậpMônHóa, sẽ tiến cấp thành MáyNhậpMôn2

Khi MáyNhậpMôn2 đạt level 60, kết hợp với nguyên liệu NguyênHìnhHóa, sẽ tiếp cấp thành NguyênHìnhCơ

Khi NguyênHìnhCơ đạt level 80, sẽ đủ điều kiện để up lên người máy. Tùy theo hướng đi của các anh hùng mà chọn nguyên liệu cho phù hợp

  • Theo dòng Vũ Lực : Sử dụng người máy Hiên Viên (vũ kí sử dụng : Đoản Binh, Trường Binh – Skill Ngoại Công)
  • Theo dòng Phản Ứng : Sử dụng người máy Thần Diên (vũ khí sử dụng : Cung Binh – Skill Ngoại Công)
  • Theo dòng Trí Lực : Sử dụng người máy Lưỡng Nghi – Skill Nội Công

Ví dụ để up lên người máy Hiên Viên, sử dụng NguyênHìnhCơ level 80 kết hợp cùng nguyên liệu Hiên Viên Nhất có bán ở Lò Rèn để up lên người máy Hiên Viên

UP ROBO2

Khi người máy cấp nhất đạt level 100, kết hợp cùng với các item cấp nhị để up lên người máy cấp nhị. Cách thức để sở hữu item cấp nhị như sau:

Các anh hùng vào nhà luyện tạo, chọn mục Tạo Vật Phẩm, chọn Chế Tạo, chọn loại hình Khác, chọn hạng mục Hợp Thành Linh Kiện và bấm vào các phần có item nhị (Hiên Viên Nhị, Thần Diên Nhị, Lưỡng Nghi Nhị). Để tạo được các item nhị, sẽ cần đến các vật phẩm như sau

  • Hiên Viên Nhị, Thần Diên Nhị : 01 Tinh Toản, 01 Ngoại Công+4 và 01 Rèn Bảo Thạch
  • Lưỡng Nghi Nhị : 01 Tinh Toản, 01 Nội Công+11 và 01 Rèn Bảo Thạch

Các item Tinh toản, nội công+11, ngoại công+4 các anh hùng có thể sở hữu thông qua săn boss Server, còn rèn bảo thạch được bán trên thương thành

Sau khi luyện tạo item nhị thành công, các anh hùng quay về Lò rèn các thành, chọn mục Cải Tạo Người Máy, bấm vào người máy cấp nhất (yêu cầu level đạt 100) để up lên Người máy cấp nhị.

UP ROBO3

Khi người máy cấp nhị đạt level 120, kết hợp cùng với các item cấp tam để up lên người máy cấp tam. Cách thức để sở hữu item cấp tam như sau:

Các anh hùng vào nhà luyện tạo, chọn mục Tạo Vật Phẩm, chọn Chế Tạo, chọn loại hình Khác, chọn hạng mục Hợp Thành Linh Kiện và bấm vào các phần có item tam (Hiên Viên Tam, Thần Diên Tam, Lưỡng Nghi Tam). Để tạo được các item tam, sẽ cần đến các vật phẩm như sau

  • Hiên Viên Tam, Thần Diên Tam : 02 Tinh Toản, 02 Ngoại Công+4, 01 Ngoại Công+5 và 02 Rèn Bảo Thạch
  • Lưỡng Nghi Tam : 02 Tinh Toản, 02 Nội Công +11, 01 Nội Công+12 và 02 Rèn Bảo Thạch

Với các item Ngoại Công+5 và Nội Công+12, sẽ được chế tạo từ các item Ngoại Công+4 và Nội Công+11. Các anh hùng vào nhà luyện tạo, chọn mục Tạo Vật Phẩm, chọn Chế Tạo, chọn loại hình Khác, chọn hạng mục Skill Ngoại Công và Skill Nội Công tương ứng với vật phẩm định chế tạo

Để chế tạo ra Nội Công+12 sẽ cần 10 item Nội Công+11 và 03 Tinh Toản, để chế tạo Ngoại Công+5 sẽ cần 10 item Ngoại Công+4 và 05 Tinh Toản

Sau khi chế tạo thành công các item+5 và +12, tiến hành chế tạo các item tam với số lượng như trên

Sau khi chế tạo thành công các item Tam, các anh hùng quay về Lò Rèn các thành, chọn phần Cải Tạo Người Máy, và tiến hành up robo (yêu cầu đạt level 120) từ Nhị lên Tam

 

 

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.