Hướng dẫn học tập – Kỹ năng cao cấp

Thân chào chư vị Anh Hùng!

Hiện tại, 3KNHT Team đã mở ra hệ thống kỹ năng cao cấp để chư vị Anh Hùng học tập. Để giúp các anh hùng có thể nắm rõ hơn cách học kỹ năng cao cấp, 3KNHT Team xin đưa ra bài viết hướng dẫn cụ thể như sau:

Bước 1: Gặp NPC Thầy Nhập Môn để bắt đầu quá trình học tập kỹ năng cao cấp.

Toạ độ NPC Thầy Nhập Môn: 70 . 5 Chợ Lộ Thiên

NPC Thầy Nhập Môn sẽ cho biết, nếu Anh Hùng muốn học tập kỹ năng cao cấp thì phải nâng một kỹ năng lên cấp 11 trước.

Chọn lựa lớp nhân vât để làm nhiệm vụ.

Chọn lựa loại kỹ năng muốn thăng cấp lên 11.

Lúc này NPC Thầy Nhập Môn sẽ đưa ra các vật phẩm cần thiết cho chư vị Anh Hùng thu thập, sau khi hoàn thành, chư vị Anh Hùng sẽ học tập kỹ năng lên cấp 11.

Bảng nhiệm vụ và vật phẩm nhiệm vụ cần thiết cho mỗi lớp nhân vật (các item được bán tại thương thành Long Ngân, hoặc các anh hùng có thể thu thập được thông qua train quái ở các map Thiên Tháp, Địa Ngục từ tầng 1 đến tầng 5. Ngân Phiếu trị giá 5.000.000 lượng được bán ở cửa hàng cá nhân).

Cách mua Ngân Phiếu ở cửa hàng cá nhân :

Bấm vào hình thỏi bạc ở góc phải màn hình, chọn Cửa Hàng Cá Nhân

Tại đay, các anh hùng mua vật phẩm Ngân Phiếu sử dụng cho học tập kỹ năng cao cấp

Sau khi tìm được đầy đủ các vật phẩm cần thiết và 5 Ngân Phiếu , chư vị Anh Hùng chỉ cần đối thoại với NPC Thầy Nhập Môn lần nữa và chọn lựa chính xác kỹ năng muốn thăng cấp lên 11 nhé. Các lựa chọn học skill cho các nhân vật cụ thể như sau :

Võ Tướng : Chiến Quỉ, La Sát

Hào Kiệt : Cường Mệnh, Cường Binh

Quân Sư : Mệnh Giới, Phù Lôi

Phương Sĩ : Tập Hỏa, Bát Hỏa

Cơ Quan Sư : Cường Mệnh, Long Pháo

Vệ Sĩ : Chiến Quỉ, Tâm Hộ Vệ

Sau khi các anh hùng học kỹ năng cao cấp thành công, nếu muốn thay đổi sang kỹ năng khác, cần mua vật phẩm Kỹ Công Hoàn (được bán ở Thương Thành) và vật phẩm nhận được khi học tập kỹ năng cao cấp thành công (Chiến Quỉ Chứng, Tập Hỏa Chứng,…). Gặp NPC Đạo Trưởng ở Chợ Lộ Thiên để tiến hành xóa kỹ năng cũ và học kỹ năng mới.

Bước 2: Học tập kỹ năng lên cấp 15.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ để học kỹ năng lên cấp 11, chư vị Anh Hùng hãy đến gặp NPC Quan Tổng Trấn để học kỹ năng lên cấp 15.

Chọn lựa lớp nhân vật

Chọn lựa kỹ năng muốn nâng cấp lên 15

Chọn cấp độ muốn học

Lúc này Anh Hùng cần phải cung cấp cho Quan Tổng Trân vật phẩm cần thiết để học kỹ năng lên cấp 15.

Vật phẩm là các loại Kỹ Năng Thư (Chiến Quỉ Thư, Tập Hỏa Thư, Cường Mệnh Thư,…) – cách sở hữu các vật phẩm này sẽ được 3kNHT team update và giới thiệu trong các lần bảo trì sau

Bước 3: Học tập kỹ năng trung cấp 

Sau khi nâng kỹ năng lên cấp 15, chư vị Anh Hùng đã có thể học kỹ năng trung cấp của các lớp nhân vật rồi.

Trước hết chư vị Anh Hùng cần đến gặp NPC Giáo Quan  để học kỹ năng mới.

Đối thoại với NPC Giáo Quan để chọn lựa lớp nhân vật muốn học kỹ năng mới.

Chọn kỹ năng mới muốn học

Chọn đồng ý để học kỹ năng mới

Bảng kỹ năng mới – trung cấp mà các lớp nhân vât có thể học

Võ Tướng 

Hào Kiệt

Quân Sư

Phương Sĩ

Cơ Quan Sư

Vệ Sĩ

Bước 4: Học tập kỹ năng cao cấp 

Để học tập kỹ năng cao cấp, chư vị Anh Hùng cần đến gặp NPC Đô Đốc ở Chợ Lộ Thiên

Điều kiện học kỹ năng cấp cấp là:

1. Nâng kỹ năng trung cấp lên cấp 10 (chỉ tốn điểm kỹ năng).
2. Tìm được bí quyết của kỹ năng cấp cấp.

Bảng học tập kỹ năng cao cấp của các lớp nhân vật:

Võ Tướng

Hào Kiệt

Quân Sư

Phương Sĩ

Cơ Quan Sư

Vệ Sĩ

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.