Hướng dẫn đục lỗ và khảm ngọc trang bị

Thân chào chư vị anh hùng !

Hiện tại, 3kNHT team đã mở tính năng khảm ngọc trang bị đục lỗ, để các anh hùng nắm bắt rõ hơn về cách thức sở hữu ngọc và cách khảm ngọc, 3kNHT team xin giới thiệu cụ thể như sau:

1/ TRANG BỊ ĐỤC LỖ

Các trang bị không có số lần cường hóa thì là các trang bị đục lỗ, ví dụ về trang bị đục lỗ như sau

Số lỗ trên các trang bị là ngẫu nhiên, để có thể tẩy lại số lỗ có trên trang bị theo ý muốn của các anh hùng, có thể sử dụng vật phẩm Khổng Toản       để đục lỗ trang bị (số lỗ mỗi lần đục sẽ là random, không thể đục lỗ cho các trang bị có số lần cường hóa), vật phẩm này có bán trên Thương Thành. Để tẩy đi các ngọc đã khảm, các anh hùng sử dụng vật phẩm Tẩy Dịch  để tẩy đi các ngọc đã khảm trên trang bị (lưu ý là khi sử dụng item này sẽ tẩy hết các ngọc đang khảm)

Các trang bị đục lỗ có thể kiếm được thông qua săn boss server và đi phó bản chiến trận.

2/ CHẾ TẠO NGỌC

Để khảm ngọc vào các trang bị đục lỗ, các anh hùng cần thu thập các loại ngọc mình cần. Các anh hùng vào Nhà Luyện Tạo, chọn mục Tạo Vật Phẩm, chọn Chế Tạo, chọn loại hình Khác, ở đây có 2 hướng ngọc cho các anh hùng chọn lựa là Ngọc Khảm (thể, kỹ, vũ, trí, thần, phản ứng, thống ngự) và Ngọc Kháng (độc, choáng, suy nhược, hoang mang, phong ấn, phong tất sát)

NGỌC KHẢM (Sơ cấp)

Ngọc cấp 1:  Để chế tạo các loại Ngọc Khảm, vật phẩm đầu tiên các anh hùng cần thu thập đó là các Thảo Địch Chương (nhận được thông qua tham gia CTC), dùng item này để chế tạo ra ngọc cấp 1

Ngọc cấp 2: Chế tạo từ 02 viên Ngọc cấp 1 và 01 Thần Thiết

Ngọc cấp 3: Chế tạo từ 3 viên Ngọc cấp 2 và 01 Tinh Toản

Ngọc cấp 4: Chế tạo từ 04 viên Ngọc cấp 3 và 02 Tinh Toản, 02 Rèn Bảo Thạch

NGỌC KHÁNG (Sơ cấp)

Ngọc cấp 1: Sử dụng 02 Thảo Địch Chương

Ngọc cấp 2: Chế tạo từ 02 viên Ngọc cấp 1 và 01 Thần Thiết

Ngọc cấp 3: Chế tạo từ 3 viên Ngọc cấp 2 và 01 Tinh Toản

Ngọc cấp 4: Chế tạo từ 04 viên Ngọc cấp 3 và 02 Tinh Toản, 02 Rèn Bảo Thạch

NGỌC KHẢM (Cao Cấp)

Ngọc cấp 5:  Sử dụng 05 viên Ngọc cấp 4 và 03 Tinh Toản, 02 Nội Công +11

Ngọc cấp 6:   Sử dụng 04 Viên Ngọc cấp 5, 04 Tinh Toản và 02 viên Ngọc Kháng cấp 5

Ngọc cấp 7:   Sử dụng 02 Viên Ngọc cấp 6, 06 Tinh Toản và 01 viên Ngọc Kháng cấp 6

Ngọc cấp 8:   Sử dụng 02 Viên Ngọc cấp 7, 10 Tinh Toản và 01 Viên Ngọc Kháng cấp 7

NGỌC KHÁNG (Cao Cấp)

Ngọc cấp 5:  Sử dụng 05 viên Ngọc cấp 4 và 03 Tinh Toản, 02 Ngoại Công +4

Ngọc cấp 6:  Sử dụng 04 viên Ngọc cấp 5, 04 Tinh Toản và 01 Viên Ngọc Khảm cấp 5

Ngọc cấp 7: Sử dụng 02 viên Ngọc cấp 6, 06 Tinh Toản và 01 Viên Ngọc Khảm cấp 5

Ngọc cấp 8: Sử dụng 02 viên Ngọc cấp 7, 10 Tinh Toản và 01 viên Ngọc Khảm cấp 5

3/ KHẢM NGỌC 

Sau khi chế tạo ngọc thành công, các anh hùng chỉ cần chuột phải vào ngọc cần khảm và đưa vào trang bị đục lỗ đã chuẩn bị sẵn là xong. Ví dụ như sau:

Trang bị trước khi khảm ngọc :

Trang bị sau khi khảm ngọc :

Chúc các anh hùng thành công.

Trân trọng !

 

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.