Hướng dẫn đổi Long Ngân Trục và Thảo Địch Chương

Thân chào các anh hùng !

Trong phiên bản mới này của 3K Ngũ Hổ Tướng, có áp dụng thêm thương thành Long Ngân để các anh hùng có thể mua sắm các item phục vụ cho bản thân trong suốt quá trình chơi, để có điểm tiêu dùng trên thương thành Long Ngân thì 3k Ngũ Hổ Tướng đã sử dụng 2 điểm quy đổi item đó là Điểm Long NgânĐiểm Server.

Điểm Long Ngân là điểm được quy đổi từ Long Ngân Trục (item này có thể sở hữu thông qua việc săn các loại boss trong Server), điểm Server là điểm được quy đổi từ Thảo Địch Chương (item này có được thông qua các trận CTC).

Đối với vật phẩm Long Ngân Trục, các anh hùng đến gặp NPC Long Ngân tai Chợ Lộ Thiên

Bấm vào NPC sẽ có các mức quy đổi số lượng Long Ngân cho các anh hùng (tỷ lệ quy đổi là 1 Long Ngân được 5 điểm Long Ngân)

 

Đối với vật phẩm Thảo Địch Chương, các anh hùng đến gặp NPC Lâm Nhi tại Chợ Lộ Thiên

Bấm vào NPC sẽ có các mức quy đổi Thảo Địch Chương tương ứng cho các anh hùng (Tỷ lệ quy đổi là 1 Thảo Địch Chương được 1 điểm Server)

Chúc các anh hùng thành công !

 

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.