Hướng dẫn đi trận Thất Cầm Thất Thả

Thân chào chư vị anh hùng !

Hiện tại, 3K NHT Team đã cập nhật thêm các chiến trận mới trong server, tiêu biểu trong đó là trận thất cầm thất thả, 7 lần đánh Mạnh Hoạch. Để giúp chư vị anh hùng dễ dàng hơn trong việc đi trận, NHT team xin giới thiệu cách qua map như sau

1/ Lập party tối thiểu gồm 3 thành viên đạt yêu cầu level của chiến trận, sau đó nhân di chuyển nhanh Alt +M để vào phó bản Bình Nam Man

2/ Sau khi tham gia chiến trận thành công, di chuyển qua NPC để tiến vào map 1 đánh Mạnh Hoạch 1

3/ Sau khi đánh bại Mạnh Hoạch 1, đi qua NPC để tiếp tục đến map thứ 2, tại đây có các cửa biến được gắn cờ có màu (cờ bạc, cờ đỏ, cờ vàng, cờ bạch kim, cờ xanh dương).

Các vị anh hùng đi qua cửa có cờ màu bạc

Sang ô thứ 2, ở đây có 3 cửa, các anh hùng chọn tiếp cửa có lá cờ màu đỏ

Ở ô tiếp theo, tiếp tục đi qua cửa có lá cờ màu đỏ, sau khi đi qua, các anh hùng sẽ đến ô có 2 cửa biến (1 cửa có lá cờ, 1 cửa không có cờ), chúng ta sẽ đi vào cửa biến không có lá cờ

Ở ô tiếp theo, tại đây sẽ có 4 cửa biến với 4 lá cờ màu khác nhau (đỏ, vàng, bạch kim, xanh dương). Chư vị anh hùng chọn lá cờ màu bạch kim ở góc dưới bên trái

Ở ô cuối cùng, di chuyển qua cửa biến không có lá cờ để sang được map tiếp theo của chiến trận.

4/ Sau khi di chuyển sang map mới, đánh bại được Mạnh Hoạch 2, chư vị anh hùng sẽ tiếp tục đến với map thứ 3, thứ tự di chuyển ở map này như sau.

Các anh hùng di chuyển theo cửa biến có lá cờ màu vàng

Với nhưng ô có 3 cửa biến với 3 lá cờ, thì cứ đi theo cửa biến có lá cờ màu vàng, với những ô có 2 cửa biến thì đi theo cửa biến không có lá cờ, như vậy các anh hùng sẽ đến được map tiếp theo để chạm trán Mạnh Hoạch 3.

5/ Sau khi đánh bại Mạnh Hoạch 3, chư vị anh hùng sẽ di chuyển qua map tiếp theo, tại đây sẽ đập các bảo rương để boss xuất hiện (đập rương để boss nhỏ xuất hiện, sau khi đánh xong lại đập rương để Mạnh Hoạch 4 xuất hiện)

6/ Sau khi vượt qua Mạnh Hoạch 4 thì các anh hùng di chuyển qua cửa biến và đánh bại các boss tiếp theo đến Mạnh Hoạch 5,6,7 để kết thúc chiến trận.

Chúc chư vị anh hùng thành công !

Thân!

3KNHT Team

 

 

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.