Hệ thống Shop bán vật phẩm hỗ trợ và các phương pháp luyện tạo

Thân chào chư vị anh hùng !

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các anh hùng trong quá trình chơi game và cường hóa trang bị nâng cao năng lực, Ngũ Hổ Tướng team xin giới thiệu đến anh hùng các hệ thống Shop bán vật phẩm hỗ trợ và các phương pháp luyện tạo.

♠ HỆ THỐNG SHOP BÁN VẬT PHẨM HỖ TRỢ

1/ Bán các loại trục di chuyển các thành (Trần Lưu, Hán Trung, Sài Tang), các loại trục di chuyển các map đặc biệt (Thiên Tháp, Địa Ngục, Động, B Thủy Địa) – NHÀ TRỌ THÀNH ĐÔ . Riêng trục đi La Mã sẽ bán ở chợ của Chợ Lộ Thiên

2/ Bán các loại trục đi các map train tùy theo level (Đông Hải, Nga Mi, Nhai Đình, Kì Sơn, Ngũ Trương,…) – NHÀ TRỌ KIẾN NGHIỆP

3/ Bán các loại x2 (x2 kinh nghiệm, x2 kỹ năng, x2 binh lính, hóa công hoàn, bùa đại xá,…) , riêng với x2 may mắn chỉ bán tại Chợ của Chợ Lộ Thiên – NHÀ TRỌ LẠC DƯƠNG

4/ Bán các loại vé dành cho map săn boss (Bà Dương, Hoằng Nông Cung, Duyễn Châu, Hàn Băng Động, Độc Long Đàm) Chợ của 3 thủ đô

♣ HỆ THỐNG SHOP BÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẠO

1/ Phương pháp cường hóa Nón và Giáp 

Mua tại nhà luyện tạo các thành Tân Dã, Nhữ Nam, Thọ Xuân

2/ Phương Pháp cường hóa Thuẫn và Giày

Mua tại nhà luyện tạo các thành Giang Hạ, Uyển, Tương Dương, Trường Sa, Từ Châu

3/ Phương pháp cường hóa Áo trong và Áo choàng

Mua tại nhà luyện tạo các thành còn lại trừ 3 thủ đô

4/ Phương pháp cường hóa các tính năng cơ bản (trí, vũ lực, tinh thần,…) – NHÀ LUYỆN TẠO LẠC DƯƠNG

5/ Phương pháp cường hóa nâng cao ( thần thiết, tinh cang, lưu tinh thiết, bách luyện cang,cường hóa sát thương vũ khí,…) – NHÀ LUYỆN TẠO KIẾN NGHIỆP

6/ Phương pháp cường hóa bao tay (giảm % kháng) – NHÀ LUYỆN TẠO THÀNH ĐÔ

Chúc các anh hùng thành công !

 

 

 

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.