Hệ thống Shop hỗ trợ áo giáp, vũ khí cho Vệ Sĩ

Lv 25: Tân Dã, Nhữ Nam, Thọ Xuân. (Giáp lv 20, vũ khí lv 25)

Lv 40: Uyển, Giang Hạ

Lv 50: An Định, Vũ Lăng (Mũ, áo lv 50)

Lv 55: Kiến Ninh, Lương Châu, Bắc Bình. (Giày lv 55 + vũ khí lv 55)

Lv 70: Nhạc Lang.

Shop hỗ trợ nguyên liệu tiến cấp Người Máy cho Cơ Quan Sư

Tại Lò Rèn các thành Hán Trung, Trần Lưu bán nguyên liệu tiến cấp người máy Lv 20 và lv 40

Khi lên cấp lv 60, để tiến hóa người máy lên cấp mới, anh hùng sẽ phải chọn loại người máy mình muốn tiến hóa (trí, vũ, phản ứng). Với mỗi loại sẽ có nguyên liệu chế tạo khác nhau, chi tiết anh hùng có thể xem ở phần chế tạo ở nhà luyện tạo

Chúc các anh hùng thành công !