Điểm binh Tháng 07

Điểm binh Tháng 07

Thời gian

          Bắt đầu: 01/07/2022

          Kết thúc: 31/07/2022

Quà tặng

 

Quà @ sẽ add trực tiếp vào ID của anh hùng

Quà tặng + sẽ giao dịch nhận với GM

Chúc các anh hùng tham gia game vui vẻ.

Thân.

3K NHT Team!

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.