Công bố điểm binh lần 2 tháng 11 và tổng kết tháng 11

Thân chào anh  hùng!

3K NHT Team xin công bố danh sách điểm binh lần 2 tháng 11 và tổng kết tháng 11 như sau:

 

Quà @ Point, KNL, vật phẩm sẽ add trực tiếp ID của các anh hùng.

Quà hỗ trợ +1 các anh hùng vui lòng liên hệ GM qua hệ thống chát trên Fanpage để nhận thưởng

Lưu ý: Điểm binh T11 không áp dụng cho trang bị Level 130

Thân, 3KNHT Team.

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.