Sự kiện đua top Train Pet

Sự kiện đua top Train Pet

Thời gian

Bắt đầu: 12/06/2022

Kết thúc: 19/06/2022

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện anh hùng có mức Level Pet cao nhất sẽ nhận được quà tặng của sự kiện.

Kết quả tính đến 23h59 ngày 19/06/2022

KQ tính mức Level đạt được cao nhất hoặc đến mức giới hạn Level giai đoạn 1 sớm nhất khi kết thúc sự kiện và post ảnh có hiện ngày giờ lên Fanpage của 3K NHT

Quà tặng

Dành cho 05 anh hùng có pet level cao nhất

05 chức lệnh cự tùy chọn

50 x2 kinh nghiệm cho Pet

50 x2 may mắn

Chúc các anh hùng tham gia game vui vẻ

Thân, 3K NHT Team!

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.